Uto. srp 14th, 2020

Dana, 29.09.2019. je odžana radionica o nekofliktnom dijalogu u okviru projekta Rastimo zajedno. Radionici su prisustovali članovi OI “Lukavica”, Lukavice – Gračanica i OI “Sveti Nikola” Petrovo. U okviru ovog projekta će se realizovati još jedna radionica sa djecom, te sanirati dječije igralište u dvorištu doma izviđača.

Odgovori