Uto. lip 2nd, 2020

OI “Lukavica” u suradnji sa OI “Crni Vrh” Tešanj i OI “Vrba” Doboj Istok organizovali su za svoje članove jednodnevni izlet na Boračko jezero. Članovi ovih odreda pored svojih redovnih aktivnosti planiranih na Boračkom jezeru izvršili su čišćenje platoa rezervisanog za izviđaće, te nakon toga pristupili ostalim planiranim aktivnostima.

Odgovori